חומר אקדמי מוכן במחיר סמלי

האתר מספק לסטודנטים חומרים אקדמיים במחירים סמליים, בכדי לעזור לסטודנטים להתמודד עם לחץ המטלות והחובות האקדמיות, במאגר ניתן לרכוש עבודות סמינריון, סקירות ספרות, מצגות, סיכומים, שאלוני מחקר ועוד.


עזרה והנחיה בכתיבת עבודות אקדמיות

עזרה והנחייה בכתיבת עבודות ומטלות אקדמיות לתואר ראשון ושני,הסיוע כולל: הכנת הצעה לעבודה אקדמית, תכנון מבנה , ניסוח שאלות והשערות, איתור מאמרים, סקירות ספרות, שיטות מחקר, עזרה בהכנת וכתיבת גוף העבודה, סיכום ודיון, עריכת רשימה ביבליוגרפית ועוד.


תרגום וסיכום מאמרים באנגלית ועברית

.תרגום וסיכום מאמרים אקדמיים, מאנגלית לעברית, מעברית לאנגלית, הוספת פרקים מתוך המאמרים אחרי סיכום ועיבוד לצורך העשרת העבודה האקדמית בחומרי מאמרים אקדמיים


ליווי והנחייה בסמינריונים

ליווי מקיף בכל שלבי הסמינריונים השונים: עיוני, איכותני, כמותי


ניתוחים סטטיסטים

ביצוע ניתוחים סטטיסטים למיניהם וכתיבת פרק ממצאים עבור עבודות גמר, סמינריונים, ופרויקטים אקדמיים