מערכי שיעור ופעילויות

שני מערכי שיעור בנושא הנעת עובדים ומוטיבציה

מק"ט : 2274

מערכי שיעור ופעילויות

מערך שיעור בהנעת עובדים ומוטיבציה

מק"ט : 2273

מערכי שיעור ופעילויות

תכנית הדרכת למידה למדריכים בראשית דרכם

מק"ט : 2310

מערכי שיעור ופעילויות

מהלך שיעור בנושא: סדרה חשבונית – שיעור פתיחה

מק"ט : 2278

מערכי שיעור ופעילויות

הערכה ומדידה בהוראה - רפלקציה

מק"ט : 2238

מערכי שיעור ופעילויות

מטלה שכוללת פעילות בקורס פסיכולוגיה חיובית

מק"ט : 2276

מערכי שיעור ופעילויות

פיתוח רגשי וחברתי במערכות החינוך כולל 2 מערכי פעילות בכיתה

מק"ט : 2373