מדעי חברה

מצגת של 9 שקפים בנושא דיכאון אחרי לידה , נישואים בחברה הערבית

מק"ט : 2270

מדעי חברה

סקירת ספרות בנושא: תפקיד לחץ קבוצת השווים על התמכרות לסמים בקרב בני נוער

מק"ט : 2254

מדעי חברה

סקירת ספרות: שימוש בני נוער ערביים בסמים

מק"ט : 2329

מדעי חברה

סקירת ספרות השוואת מצב העוני בקרב אימהות מהמגזר הערבי לבין המגזר היהודי

מק"ט : 2255

מדעי חברה

סקירת ספרות בנושא דיכאון אחרי לידה , נישואים בחברה הערבית

מק"ט : 2271

מדעי חברה

סקירת ספרות: אלימות נגד נשים בחברה הערבית

מק"ט : 2349

מדעי חברה

סמינריון כלכלה חברתית תחבורה הציבורית

מק"ט : 2381

מדעי חברה

חברת החשמל בישראל

מק"ט : 2387

מדעי חברה

סקירת ספרות בנושא האלימות במשפחה והאלימות כלפי נשים בחברה הערבית

מק"ט : 2363