חינוך מיוחד

סקירת ספרות בנושא דרכי שילובם של ילדים אוטיסטיים בחינוך הרגיל

מק"ט : 2288

חינוך מיוחד

סקירת ספרות בנושא קשיים של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

מק"ט : 2287

חינוך מיוחד

סמינריון עיוני בנושא: מהן הדרכים לשילובם של ילדים מחינוך המיוחד בחינוך הרגיל

מק"ט : 2294

חינוך מיוחד

הקשר בין יכולת שיום תמונות לבין יכולת תיאום עין\יד אצל ילדים עם קשיים שפתיים

מק"ט : 2389

חינוך מיוחד

סקירת ספרות לקויות למידה חינוך מיוחד ושילוב בחינוך הרגיל

מק"ט : 2401

חינוך מיוחד

כיצד תכנית וויסות עצמי משפיעה על הישגים חברתיים בקרב ילדים בגיל הרך

מק"ט : 2445

חינוך מיוחד

עבודה אקדמית שילוב צרכים מיוחדים במערכות חינוך

מק"ט : 2627

חינוך מיוחד

סקירת ספרות בנושא תיאוריית המיינד אצל ילדים בגיל הרך

מק"ט : 2527