פוליטיקה

התפתחות האורתודוקסיה במזרח אירופה (רוסיה) ומאפיינה

מק"ט : 2229

פוליטיקה

How did Germany recover quickly after the financial crises of 2008

מק"ט : 2313

פוליטיקה

כיצד פעולותיו של סאדאת הובילו לעלייתו של האסלאם הפוליטי במצרים

מק"ט : 2427

פוליטיקה

סמינריון בנושא השיטור הקהילתי במזרח ירושלים

מק"ט : 2464

פוליטיקה

האם הציונות הייתה המניע המרכזי לעליית יהודי מרוקו למדינת ישראל בשנת 1948

מק"ט : 2472

פוליטיקה

עבודת מחקר בנושא פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית

מק"ט : 2470

פוליטיקה

סקירת ספרות דמוקרטיה וטוטליטריזם

מק"ט : 2468

פוליטיקה

מה היו הסיבות שהביאו את יהודי מרוקו לעלות לארץ ישראל לאחר הקמתה בשנת 1948

מק"ט : 2471

פוליטיקה

עבודת סמינריון בנושא סוריה ורוסיה עוצמה פוליטית

מק"ט : 2518

פוליטיקה

סמינר בנושא שיח רטורי של מנהיגות ומנהיגים מנהיג בנימין נתניהו

מק"ט : 2510

פוליטיקה

חומר סיכום בנושא קארל מרקס ומחאת יוצאי אתיופיה

מק"ט : 2522

פוליטיקה

סמינריון בנושא עוני בקרב עולים חדשים מברית המועצות לשעבר בשנת 2020

מק"ט : 2515