מדעים

מהלך שיעור בנושא: סדרה חשבונית – שיעור פתיחה

מק"ט : 2278

מדעים

סקירת ספרות שני מאמרים בנושא ספקטרוסקופיה

מק"ט : 2291

מדעים

מצגת בנושא חומרים מסוכנים למערכת הנשימה

מק"ט : 2259

מדעים

סקירת ספרות קשיים בלימוד מקצוע המתמטיקה והצעות לפתרון הקשיים

מק"ט : 2279

מדעים

עבודה לסיכום הקורס בתרופות ביולוגיות

מק"ט : 2281

מדעים

סקירת ספרות קשישים ובדידות

מק"ט : 2382

מדעים

עבודת סמינריונית עיונית: ההשפעה האנטי-סוכרתית של חומרים צמחיים

מק"ט : 2344

מדעים

סקירת ספרות בנושא השפעת המימן על חומרים שונים

מק"ט : 2358

מדעים

סקירת ספרות בנושא תסמונת פרוגריה על שם הצ'נסון גליפורד HGPS

מק"ט : 2368

מדעים

הבדלים בין נשים יהודיות וערביות בהתמודדות עם סרטן השד

מק"ט : 2378

מדעים

מצגת 14 שקפים בנושא אומגה 3 ומחלת הסרטן

מק"ט : 2398